slow food

Wszyscy doświadczamy w swym życiu pośpiechu, sztuczności, powierzchowności i przelotności wrażeń. Komercja osacza nas na każdym kroku. Producenci chcą sprzedawać dużo, konsumenci chcą kupować dużo (i tanio). Bary fast food i galerie handlowe wypełnione są po brzegi. Produkcja towarów, które są popularne i reklamowane, znajduje się w rękach niewielkiej ilości ogromnych koncernów. Drobna, lokalna produkcja pada. To wszystko są nasze codzienne spostrzeżenia. Co zrobić, by nieco wyłamać się z tego konsumpcyjnego schematu? Jak zwolnić, jak cieszyć się życiem i jedzeniem? Jak popierać małych lokalnych przedsiębiorców i tradycyjną kuchnię? Odpowiedzią na te wszystkie pytania może być ruch Slow Food.

Ruch Slow Food miał swój początek w słonecznej Italii, słynącej ze wspaniałej kuchni i win. Niestety i tam dotarła globalizacja i masowa produkcja żywności. Carlo Petrini, włoski krytyk kulinarny, założył ruch Slow Food w 1986 najpierw jako małą lokalną inicjatywę, która z czasem rozrosła się w wielką międzynarodową organizację non-profit zrzeszającą przeszło 100 tysięcy osób. Początki organizacji Slow Food związane są ze sprzeciwem wobec powstania w sercu Rzymu, przy Schodach Hiszpańskich, baru McDonald. Innym bodźcem do działania dla Carlo Petriniego był epizod śmierci 19 osób na skutek spożycia taniego wina włoskiego zawierającego domieszkę alkoholu metylowego. Petrini widział, że wspaniała lokalna włoska kuchnia, z wielkimi tradycjami, narażona jest na zagładę, dlatego postanowił czynnie wspierać jej ochronę. W 1989 w Paryżu powstała międzynarodowa organizacja Slow Food, podpisano wtedy jej statut.

Symbolem ruchu Slow Food jest ślimak – powolny, rozważny, wszędzie czujący się jak u siebie w domu. Jednym z głównych haseł jest „ochrona prawa do smaku”, a także postulat, by jedzenie było „dobre, czyste i uczciwe”. Dobre jedzenie oznacza jedzenie smaczne, dobrej jakości i zdrowe. Czyste jedzenie to jedzenie wyprodukowane możliwie z najmniejszą szkodą dla środowiska. Uczciwe jedzenie to jedzenie, za które producent otrzyma zapłatę adekwatną do wartości swego wkładu, a klient będzie mógł kupić za przyzwoitą cenę. Według osób działających w ruchu Slow Food kultura jedzenia, cieszenia się życiem, życia towarzyskiego, hedonizmu, gotowania lokalnych specjałów z lokalnych świeżych produktów – to wszystko wymiera w dobie globalizacji i powszechnej dominacji szybkiego, śmieciowego jedzenia. Ideałem jest cieszenie się życiem, towarzystwem innych ludzi i jedzenie potraw smacznych, aromatycznych i zdrowych. Organizacja wspiera lokalnych producentów i lokalne, zanikające wyroby i techniki uprawy, a także sposoby przyrządzania potraw.

Można powiedzieć, że ruch Slow Food jest zajmującą się jedzeniem gałęzią alterglobalistów. Działacze ruchu Slow Food lobbują za zakazem używania produktów GMO w pożywieniu dla ludzi i paszy dla zwierząt, za znakowaniem wyrobów spożywczych zawierających GMO, za większym humanitaryzmem w hodowli zwierząt wykorzystywanych do wyrobu mięsa, nabiału i jajek, za zmniejszaniem ilości mięsa w diecie przeciętnego człowieka z naciskiem na zwiększenie jakości konsumowanego mięsa. Organizują akcje uświadamiające na temat szkodliwości dla zdrowia i środowiska przemysłowych metod produkcji żywności, na temat wymierających populacji pszczół, na temat szkodliwości dla zdrowia żywności fast food. Prowadzone są szkolenia z uprawy roślin dla studentów i więźniów. Organizacja Slow Food obejmuje swoim patronatem coraz więcej zwierząt hodowlanych, roślin uprawnych, lokalnych produktów żywnościowych i wyrobów, które zagrożone są całkowitym zapomnieniem i unicestwieniem. Różnorodność pożywienia jest wedle niej kluczem do zdrowych społeczeństw i zdrowszego środowiska. A także do mniejszego zestresowania i większego poczucia szczęścia przeciętnego człowieka. Większa różnorodność jedzenia to bowiem większe spektrum podniet dla podniebienia i tym samym przyjemności.

W Polsce ruch Slow Food istnieje od 4 grudnia 2002 roku. Pierwsze tzw. convivium (lokalny ośrodek ruchu) powstało w Krakowie. W Polsce jest kilka conviviów, działających na rzecz lokalnych producentów żywności i lokalnych, pysznych, tradycyjnych produktów. Organizowane są imprezy promujące drobnych wytwórców. Jednym z produktów chronionych i promowanych przez polski ruch Slow Food jest góralski oscypek.
Jedzenie zgodne z duchem Slow Food nie oznacza spożywania wyłącznie żywności organicznej. To dokonywanie bardziej świadomych wyborów zakupowych, gotowanie, gotowanie z dziećmi, jedzenie wspólnie z rodziną, znajomymi, cieszenie się każdym kęsem dobrego, aromatycznego jedzenia i wspieranie, kiedy to tylko możliwe, drobnych lokalnych wytwórców. Spróbuj żyć zgodnie z duchem Slow Food. Nie tylko będziesz zdrowszy i bardziej zrelaksowany, ale i szczęśliwszy, dzięki bogactwu smaków i aromatów, które staną się Twoim udziałem.

Podobne wpisy